BANNERKI.NET
  SYSTEM WYMIANY BANNEROW


Info & Statistic

Overall Data
Total users 76    
Ad Size Impressions Clicks Ratio
Banner 468x60 1100148 994 0.09%
Button 120x60 29127 20 0.07%
Długi banner 728x90 789 0 0%
Kwadrat 250x250 6 0 0%
Szeroki wieżowiec 160x600 20 0 0%
Wieżowiec 120x600 22946 0 0%
All Sizes 1153036 1014 0.09%

November 2019
Ad Size Impressions Clicks Ratio
Banner 468x60 0 0 0%
Button 120x60 0 0 0%
Długi banner 728x90 0 0 0%
Kwadrat 250x250 0 0 0%
Szeroki wieżowiec 160x600 0 0 0%
Wieżowiec 120x600 0 0 0%
All Sizes 0 0 0%

Today's Impressions & Clicks & Ratio
HourImpressions
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
HourClicks
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
HourRatio
00.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
110.00%
120.00%
130.00%
140.00%
150.00%
160.00%
170.00%
180.00%
190.00%
200.00%
210.00%
220.00%
230.00%

November 2019 - Impressions & Clicks & Ratio
DayImpressions
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
DayClicks
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
DayRatio
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
110.00%
120.00%
130.00%
140.00%
150.00%
160.00%
170.00%
180.00%
190.00%
200.00%
210.00%
220.00%
230.00%
240.00%
250.00%
260.00%
270.00%
280.00%
290.00%
300.00%

:: Dołącz do systemu wymiany bannerów :: Zareklamuj się w BANNERKI.NET :: Zaloguj się :: Odzyskaj hasło ::